Udruga HERA

Vijesti

U prostorima PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije 16.06.2021.g. održan je sedmi sastanak projektnog tima projekta “Novi početak”, kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao korisnika, Udruge HERA Križevci koja je partner u projektu te PORA-e koja pruža stručnu podršku.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u sklopu projekta te su dogovoreni detalji oko financiranja i provedbe nabava. Postupak nabave za odabir izvođača radova za uređenje sigurne kuće je pri kraju, priprema se potpisivanje ugovora i uskoro se može očekivati početak radova. Usporedno će biti ugovoren nadzor radova i koordinator zaštite na radu.

Sigurna kuća trenutno funkcionira u unajmljenom prostoru te su preko projekta zaposleni stručnjaci za rad sa žrtvama (socijalni radnik, stručni savjetnik za rad sa žrtvama nasilja i asistent u skloništu). Na sastanku je konstatirano kako je ugovorena i nabava namirnica za stanovnike sigurne kuće, a preko projekta financiraju i drugi troškovi poput najma prostora, režija i higijenskih potrepština. U proceduri je nabava automobila za sigurnu kuću pa je na sastanku bilo riječi i o detaljima ovog postupka, a uskoro slijedi i nabava promotivnih materijala za kampanju, koja je započela tijekom svibnja predavanjima o nasilju u obitelji

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana