Udruga HERA

Vijesti

U utorak, 9. listopada, u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske održan je okrugli stol „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji“ u organizaciji Udruge „HERA“ i DELFIN Pakrac u suradnji sa Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom.

  Na početku okruglog stola prisutnima se obratio voditelj odsjeka za obradu kriminaliteta Abel Car koji je pozdravili ovakve tematske okrugle stolove na kojima struka iznosi svoje probleme u radu i nastoji ih riješiti. Voditeljica grupe za opći kriminalitet Monika Zorić iznosi da su novelama ZKP-a pridana veća važnost žrtvama kaznenih djela i prekršaja po Zakonu o nasilju u obitelji kojima je nužna podrška i suradnja. Kraćim izlaganjem o načinu radu Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Zagreb obratio se njen izvršni direktor Miren Špek dok je o radu Centra za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac govorila Mirjana Bilopavlović koja se osvrnula na izazove i prepreke u pružanju podrške žrtvama i svjedocima te pozdravila pozitivne pomake koji su sve vidljiviji. Predsjednica Županijskog suda u Bjelovaru i sutkinja na kaznenom sudu Milenka Slivar je u svom izlaganju naglasila nužnost ranije pripreme i psihološke podrške žrtve prije rasprave u sudskom postupku. Posebno je naglasile da žrtve imaju pravo i same se moraju odlučiti da li će svoje pravo na podršku ostvariti ili neće. Voditeljica Udruge „HERA“ Križevci i moderatorica okruglog stola Marina Švagelj Jažić je u svom izlaganju naglasila opći cilj programa podrške žrtvama i svjedocima koji je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, te je navela sve partnerske organizacije koje djeluju na području RH.

Okruglom stolu prisustvovale su predstavnice Centra za socijalnu skrb u Bjelovaru, Prekršajnog suda u Bjelovaru, Bjelovarsko-bilogorske županije, udruge “Iris” Bjelovar, policijske službenice Pu Bjelovarsko-bilogorske te pradstavnica BBR-a.

Svrha okruglog stola bila je ukazati na potrebu razvijanja i jačanja sustava podrške žrtvama i svjedocima, prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, kao i umrežavanje organizacija i institucija civilnog koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja.

Okrugli stol organiziran je  povodom Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima koja se provodi  na području cijele Hrvatske od 1. do 9. listopada, s ciljem promoviranja prava koja žrtve i svjedoci imaju prije, tijekom i nakon postupka te informiranja žrtava i svjedoka kaznenih djela kako bi što lakše prošli kroz traumatično iskustvo sudskog postupka i spriječili njihovu daljnju viktimizaciju.

Nakon okruglog stola ispred PU Bjelovarsko-bilogorske i trgovačkog centra Kaufland održana je javna akcija na kojoj su predstavnice “HERE”  i  “Delfina” Pakrac dijelile informativne materijale sa podacima organizacija kojima se građani/ke mogu obratiti za pomoć i podršku.

Okrugli stol dio je aktivnosti  projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.