Udruga HERA

PROJEKAT

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

HERA Križevci i u 2018.g. nastavlja pružanje praktičnih informacija, emocionalne potpore, pravnih informacija, direktne podrške na sudu te psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u sklopu trogodišnjeg programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.

Program je prijavljen ja Javni poziv Ministarstva pravosuđa za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Osnovni cilj programa je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Specifični ciljevi programa su: podizanje razine znanja, vještina i kompetencija predstavnika/ca organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; koordiniranje i nadzor neformalne mreže organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima; pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; senzibilizacija i informiranje javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje u sudskom postupku za žrtve i svjedoke može biti stresno i nelagodno iskustvo, a za pojedine žrtve teških kaznenih djela kazneni postupak može predstavljati i sekundarnu viktimizaciju.

Podrška je usmjerena na žrtve koje su u prekršajnom ili kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, ali i na one osobe koje nisu prijavile kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u institucije.

Žrtve i svjedoci kaznenih djela mogu nas kontaktirati na broj 048/ 271 335 ili na broj SOS telefona 048/711 077 te zatražiti pomoć i podršku.