Udruga HERA

Vijesti

0800 200 033 – BESPLATNA SOS LINIJA ZA POMOĆ I PODRŠKU ŽENAMA ŽRTVAMA RODNO UVJETOVANOG NASILJA
Ponedjeljkom 16 do 20 sati
Utorkom od 9 do 13 sati
Srijedom od 16 do 20 sati
Četvrtkom od 16 do 20 sati
Petkom od 16 do 20 sati
Telefonska linija za anonimno savjetovanje žrtava obiteljskog nasilja. Obratite nam se ako vam je potrebna emocionalna podrška ili informacije o socijalnoj i pravnoj pomoći.
U okviru projekta ”Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka” pokrenuta je besplatna telefonska SOS linija za pomoć, podršku, krizne i druge intervencije za žrtve obiteljskog nasilja. Putem SOS linije moguće je dobiti informacije o pružanju besplatne pravne i psihosocijalne pomoći i podrške koja je korisnicama i korisnicima dostupna kroz projektne aktivnosti.
Projekt ‘Sigurna kuća’ provodi Grad Bjelovar uz partnerske udruge Iris, Delfin, Hera Križevci i S.O.S. Virovitica, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.