Udruga HERA

Sudjelovanje na specijaliziranoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

Vijesti

Jučer, 27.03.2024. sudjelovale smo na Specijaliziranoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela
***************************************************
➡️ Udruga “HERA” program provodi u Koprivničko-križevačkoj županiji i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
➡️ Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” provodi se u 17 županija.
Program provode Ženska soba kao nositelj te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.