Ženska mreža Hrvatske održala protestnu povorku “Ženama je dosta”

U povodu Dana žena Ženska mreža Hrvatske organizirala je 08.03. prosvjednu povorku pod nazivom ” Ženama je dosta” kojoj su se pridružile članice ženskih organizacija širom zemlje.

 

Prosvjednom povorkom željelo se ukazati da je Ženama  dosta političke podzastupljenosti i izigravanja važećih zakona. Dosta nam je istjerivanja s tržišta rada, nezaposlenosti, neplaćenog, potplaćenog ili manje plaćenog rada i tjeranja natrag u privatnu sferu. Ženama je dosta prebacivanja tereta za obitelj i odgoj djece isključivo na leđa žena, bez društvenih servisa. Dosta nam je prijetnji da će nam smanjiti stečena prava koja štite naše seksualno i reproduktivno zdravlje i oduzeti kontrolu i pravo odlučivanja o vlastitom tijelu! Ženama je dosta partnerskog i drugih oblika nasilja kojima smo izložene svakodnevno. Ženama je dosta toga da se nas kažnjava za nasilje koje smo preživjele. Ženama je dosta zato što država ne poduzima ništa da spriječi femicid.

Zahtijevamo primjenu zakona te nacionalnih i međunarodnih dokumenata i mehanizama kojima se osigurava provedba ustavnog načela ravnopravnosti spolova i ostvarenje ženskih ljudskih prava.

Protest je započeo u utorak, 8. ožujka u 11 sati, okupljanjem na Trgu žrtava fašizma, odakle se krenulo Ulicom Račkog, zatim Jurišićevom, preko Trga b. Jelačića do Trga sv. Marka, na kojem se u 12 sati održao program i izrazilo  nezadovoljstvo sve grubljim kršenjem ženskih prava, dokidanjem stečenih prava i sve glasnijim najavljivanjem mjera i propisa koje vode pogoršanju ionako lošeg položaja žena u društvu. Zahtjevi su se  trebali predati Vladi, međutim iz Vlade je došao odgovor da samo dvije predstavnice mogu donijeti i predati zahtjeve što je od strane prosvjednica/ka odbijeno.

Suprotno praksi svih dosadašnjih saziva Vlade da bar na taj dan saslušaju žene, ova Vlada odbila je bilo kakvu komunikaciju s prosvjednicama.

Takvo ponašanje samo potvrđuje političke najave udara na ženska prava i civilno društvo općenito te strahove da će žene zaštitu svojih prava morati potražiti na međunarodnim pravnim i političkim institucijama.

Podsjećamo da je jedan od prvih zaključaka i preporuka UN Odbora za praćenje provedbe Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena osiguravanje ustavnog i zakonodavnog okvira za zaštitu prava žena te funkcioniranje sekularne države. To je također jedno od pet ključnih područja zabrinutosti koje Ženska mreža  istaknula u svojim zahtjevima Vladi.