Sudjelovanje na treningu “Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada”

 

U hotelu International, 21. – 23. svibnja, 2014. godine u Zagrebu, u suradnji sa Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, udruga Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba organizirala je trodnevni trening s temom “Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada”.

Trening je bio namijenjen predstavnicama organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima širom Hrvatske, kao i predstavnicama organizacija osoba s invaliditetom.U ime HERE treningu je prisustvovala Marina Švagelj Jažić.

Trening je otvorila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak koja je govorila o diskriminaciji žena s invaliditetom na tržištu rada i iskustvima u radu ureda pravobraniteljice. Jedna od izlagačica bila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je govorila o rizicima višestruke diskriminacije žena s invaliditetom.

 

Osim pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, na treningu su također govorile i Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a, Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Marija Mustač iz ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, Sanja Tarczay, predsjednica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba DODIR, te Manda Knežević iz Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.

 

Sve sudionice zaključile su da su žene s invaliditetom u većoj mjeri izložene obiteljskom nasilju od strane svojih partnera, ali i od strane ostalih članova/ica njihove obitelji, zanemarivanju i socijalnoj izolaciji koja predstavlja specifičan oblik nasilja u obitelji. Nepovoljniji položaj žena s invaliditetom, žrtava obiteljskog nasilja još više je produbljen njihovim slabijim obrazovanjem i nezaposlenošću, a što uzrokuje njihovu ekonomsku ovisnost kao i veću izloženost ekonomskom nasilju. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pozvala je sve organizacije na suradnju i prijavljivanje svakog oblika nasilja i diskriminacije.