Udruga HERA

Vijesti

Međunarodni dan žena je dan kada se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća žena i progovara o potrebi ostvarivanja pune ravnopravnosti u svim segmentima društva. U ostvarivanje ženskih prava utkana je snaga svih žena svijeta, neovisno o rasnim, etničkim, kulturološkim i političkim razlikama. Borba za prava žena aktualna je već više od sto godina.

08.marta 1857. godine u New Yorku su u štrajk stupile žene zaposlene u tekstilnoj industriji, zahtijevajući bolje uvjete rada i bolje plače. Istog dana na istom mjestu, ali 51 godinu kasnije, ponovo je došlo do štrajka žena. Radnice su najprije bile zatvorene u industriji iz koje nisu mogle izaći, a potom je izbio požar, prilikom čega je preko 140 žena izgubilo živote.

1908. godine, 15.000 žena marširalo je kroz New York pod sloganom “Kruha i ruža” u kojem je kruh simbolizirao ekonomsku sigurnost, a ruže bolju kvalitetu života. Pritom su tražile bolje uvjete rada i bolju plaču.

Dan žena ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferencija žena socijalista 8. marta 1910. u Kopenhagenu, na inicijativu Klare Zetkin, vođe njemačkih socijalista i ženskog radničkog pokreta. Sljedeće godine je Međunarodni dan žena obilježilo preko milijun ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. 1912. godine su i žene u Francuskoj zatražile pravo glasa, u koje spada i pravo da budu izabrane, a potom i žene u Holandiji, Švedskoj i godinu dana kasnije i u Rusiji .Godine1975, koja je proglašena Međunarodnom godinom ženeUNsu službeno počele obilježavati Međunarodni dan žena.

Imamo li danas dovoljno „kruha i ruža“, imamo li danas prava za koja su se žene borile i neke od njih izgubile živote?

Tijekom vremena ostvareni su bitni pomaci u korist ostvarivanja sve većih socijalnih, ekonomskih i političkih prava žena u Hrvatskoj, no još uvijek postoje područja u kojima žene nisu dosegnule status koji bi mogle i trebale imati. Danas žene imaju pravo glasa, ali ih je malo na mjestima odlučivanja, uvjeti rada su bolji, ali su plaćene od svojih muških kolega i čine najveći broj nezaposlenih.

Prema podacima Eurostata za 2016. godinu, Hrvatska je s čak 8,4% na vrhu ljestvice radnika/ca koji imaju ugovore na određeno u trajanju od tri mjeseca, a prema istraživanju o kvaliteti života u EU imamo daleko najnižu razinu ravnoteže radnog i privatnog života. Žene imaju pravo naslijeđa i posjedovanja imovine, ali posjeduju samo 2% svjetske imovine. Žene imaju pravo na školovanje, ali čine preko 60% nepismenih u svijetu. Žene imaju pravo na izbor partnera, ali ne i na pogrešku u odabiru jer u obiteljskom nasilju žene su najčešće žrtve, a njihova zaštita još uvijek nije zadovoljavajuća. Imamo dokumente koji nam jamče ravnopravnost no nedostaje dosljednost u primjeni tih dokumenata.

Trebamo li ipak biti zadovoljne na dosadašnja postignuća? Da, ali ne i odustati od daljnje borbe i ostvarivanja potpune ravnopravnosti u svim slojevima društva. Hvala svim snažnim ženama kroz povijest ženskog pokreta na snazi, energiji, i volji za promjenom. Kako njihova borba ne bi bila uzaludna žene trebaju nastaviti aktivno raditi na poboljšanju svoga položaja u društvu.

Udruga “HERA”povodom 8. marta podržati će prosvjednu akciju Ženske mreže Hrvatske “Blagajnica hoće ići na more” koja će se održati 8. ožujka, 2018.g. u 11.30 h na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu te će se uključiti u Nočni marš za prava žena koji će se održati također 08.ožujka u 18 sati u Zagrebu.

Slavimo i budimo ponosne na žensku snagu i vječnu borbu za pravo na dostojanstvo i ravnopravnost u društvu.

Svim ženama ovim putem čestitamo 8.mart – Međunarodni dan žena.

Članice udruge “HERA” Križevci