Udruga HERA

Zašto je bitan 8.mart

Vijesti

Svim ženama sretan 8.mart koji nije samo Dan žena već je dan borbe za prava svake djevojčice, djevojke i žene.
Prošlo je 166 godina otkako su njujorške radnice tekstilne industrije izašle na ulice i prosvjedovale protiv niskih plaća i nehumanih uvjeta rada. Gdje smo danas?. Ni danas nažalost situacija nije drugačija. Mogle bi reći vrlo je ozbiljna i zabrinjavajuća. I dalje se nastavlja borba za jednaka politička, ekonomska i socijalna prava. Žene imaju pravo naslijeđa i posjedovanja imovine, ali ju u vrlo malom postotku i posjeduju. Imaju pravo na školovanje ali i dalje čine veći postotak nepismenih u svijetu. Imaju pravo na izbor partnera ali ne i na pogrešku u odabiru jer u obiteljskom nasilju žene su najčešće žrtve, a njihova zaštita još uvijek nije zadovoljavajuća. Imamo dokumente koji jamče ravnopravnost no nedostaje dosljednost u primjeni tih dokumenata. Trebamo li biti zadovoljne dosadašnjim postignućima?. Da, ali ne i odustati od daljnje borbe u ime i čast svih onih prethodnica koje su hrabro koračale za nas. Slavimo i budimo ponosne na žensku snagu i vječnu borbu za pravo na dostojanstvo, slobodu i ravnopravnost u društvu.