Udruga HERA i Centar za socijalnu skrb Križevci potpisali Sporazum o suradnji

U ponedjeljak 17.10. u Centru za socijalnu skrb Križevci održano je potpisivanje Sporazuma o suradnji između HERE i Centra za socijalnu skrb Križevci.

Sporazum je nastao u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja “ kojeg provodi Udruga HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci, projekt je financiran od strane Grada Križevci.

Cilj projekta je unaprijeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje uspostavljanja mreže suradnje i partnerstava sa institucionalnim pružateljima usluga u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja.

Sporazum  o suradnji  uređuje i određuje načela suradnje i partnerstva, a  potpisan je   s ciljem umrežavanja organizacije civilnoga društva s institucionalnim pružateljem socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja, radi  zaštite i poštivanja ljudskih prava, podupiranja vrijednosti nenasilja, prava na jednako postupanje, javno djelovanje u svrhu poboljšanja položaja marginaliziranih grupa i pojedinaca, prevenciju diskriminacije i svih oblika nasilja te razvijanja partnerskog odnosa i suradnje između HERE i  Centra  u smislu kvalitetnijeg djelovanja.