Tribina povodom 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja  koju provodi  više od 2000 različitih organizacija u preko 150 zemalja svijeta kroz niz aktivnosti. Pokrenuta je 1991. (Pokrenuo ju je Women’s Global Leadership Institute)  a obuhvača obilježavanje 25.studenog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama , 1. prosinca – Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, 6. prosinca – godišnjicu montrealskog masakra i 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Cilj kampanje je osvijestiti javnost o problemu nasilja i potaknuti odgovorne na bolju prevenciju i učinkovitiju zaštitu žena svih dobi od nasilja, kojemu su mnoge od njih i dalje izložene.

Udruga Hera i ove godine u suradnji sa Udrugom Invalida Križevci uključila se u Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koja započinje 25.studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama te završava10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava organizirajuči tribinu Nasilje i diskriminacija nad ženama s invaliditetom. 

 

O nasilju nad ženama s invaliditetom te iskustvima Mreže Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Mreže žena s invaliditetom SOIH-e, govoriti  će

Marica Mirić, koordinatorica Mreže  projekata SOIH-a.

 

  Tribina će se održati 26.11. 2013 u multimedijskoj dvorani gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci, Trg Sv.     Florijana 14, sa početkom u 15,00 sati.

 

Žene s invaliditetom su posebno osjetljiva društvena skupina koja se često radi svog spola i radi svog invaliditeta nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i žene bez invaliditeta, ali i u odnosu na muškarce s invaliditetom. O nasilju nad ženama s invaliditetom još se uvijek malo govori jer ga žene vrlo rijetko prijavljuju iz mnogobrojnih razloga, stoga je cilj ove tribine progovoriti o specifičnim problemima, poteškočama te diskriminaciji žena s invaliditetom.