Udruga HERA

Sudjelovanje na Trodnevnom treningu “Uvođenje standarda kvalitete prilikom izrade smjernica javnih politika”

Vijesti

Od 19. do 21.10. sudjelovale smo u Zagrebu na Trodnevnom treningu “Uvođenje standarda kvalitete prilikom izrade smjernica javnih politika”. Na treningu su sudjelovale/i članovi/ice/ Mreže “4. smjena- nevidljivi rad”, čiji je fokus usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca. Teme treninga bile su: određenje javnih politika,  modeli i klasifikacije javnih politika, policy akteri, analiza dizajna javnih politika, definiranje ključnih problema s ciljem donošenja smjernica.
Trening je dio aktivnosti projekta “Utjecaj javne politike na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”. Nositeljica projekta je B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran., a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Udruga “HERA” Križevci partnerska je organizacija na projektu.