Sudjelovanje na tematskoj sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Udruga HERA sudjelovala je 24.09. na  tematskoj sjednici Županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova održanog povodom  Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na početku sjednice svima prisutnima obratila se predsjednica PZRS Verica Rupčić županije koja je predstavila rad povjerenstva te pozvala sve prisutne na suradnju.

Na sjednici je gostovala ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr.sc. Helena Štimac Radin sa suradnicama. Predstavila je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – Istanbulsku konvenciju, koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2014. godine.  Istaknula je kako je svrha Konvencije  zaštititi žene od svih oblika nasilja i spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji, pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena, izraditi sveobuhvatni okvir, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, promicati međunarodnu suradnju radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te pružiti potporu i pomoć organizacijama i nadležnim tijelima za provedbu zakona učinkovitom suradnjom radi usvajanja sveobuhvatnog pristupa suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.  Navela je kako Republika Hrvatska još uvijek nije ratificirala “Istanbulsku konvenciju”, za razliku od zemalja u regiji, kao što su Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i dalje će se zalagati za ratifikaciju “Istanbulske konvencije”, što je i jedna od mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015.  Također je predstavila i Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja  kojim se nastoji efikasno riješiti problematika seksualnog nasilja. “Protokol”  propisuje smjernice i osigurava standardizirani postupak svih nadležnih tijela u postupku pružanja pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja te procesuiranja počinitelja/ica.

Sjednici su prisustvovali suradnici i partneri Povjerenstva: zamjenik župana Ivan Pal, predstojnica UDU Elizabeta Repić Perković, načelnik PU Koprivničko-križevačke Darko Rep, predsjednica Udruge Hera Marina Švagelj Jažić sa suradnicom, predstavnice CZSS Koprivnica i Križevci, pročelnici/ce i djelatnice županijskih Upravnih odjela, kao i predstavnici medija.