Sudjelovanje na Specijaliziranoj edukaciji stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava 17. i 18. lipnja, 2016. godine u Slavonskom Brodu održana je  Specijalizirana edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja “Modul 1 – Seksualno nasilje: definicija, oblici, rasprostranjenost, indikatori, posljedice” i “Modul 2: Zakonska perspektiva seksualnog nasilja”.

Nakon početna dva modula, edukacija će se nastaviti tijekom 2017. godine, pri čemu je svaki modul u trajanju od jednog radnog dana. Ukupan broj predviđenih sati je 32 dok  trenerski tim okuplja 8 stručnjaka/inja s dugogodišnjim iskustvom na ovom području.

Sudionici/e edukacije bili su predstavnici/e  policije, centra za socijalnu skrb, državnog odvjetništva, sudova (prekršajni, općinski i županijski sud), zdravstvenog  sustava, obrazovnog sustava, sustava za zaštitu mentalnog zdravlja i organizacija civilnog društva.

Na edukaciji su sudjelovale i dvije predstavnice HERE.

Edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.