Udruga HERA

Sudjelovanje na sastanku u Policijskoj postaji Čazma

Vijesti

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  dana 31. siječnja 2023.godine održan je sastanak u Čazmi u suradnji s Centrom za podršku i razvoj civilnoga društva Delfin Pakrac.   

 Program provodi Ženska soba u suradnji sa:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. Program financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave.