Udruga HERA

Vijesti

Povodom obilježavanja 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske predstavio je 23. studenog 2018. godine nove publikacije u izdanju Ureda: Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i Opću preporuku br. 35 UN-ovog Odbora za uklanjanje diskriminacije žena o rodno utemeljenom nasilju nad ženama.

Predstavljanje publikacija održano je u hotelu Academia u kongresnoj dvorani Gloria, a predstavile su ih: mrs.sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe- Centra za seksualna prava, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na predstavljanju je sudjelovala i predstavnica “HERE” Križevci.

Publikacijese mogu pronaći u elektronskom obliku na web stranicama Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske (www.ravnopravnost.gov.hr) .