Udruga HERA

Vijesti

Dana 04. i 05. 06. 2019. godine Udruga “HERA”  sudjelovala je na partnerskom sastanku i interviziji u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se je održao na seoskom imanju obitelji Kezele u Šumećanima.

Prvi dan održan je sastanak na kojem smo prolazili kroz provedene aktivnosti  programa, planirali provedbu sljedećih aktivnosti te iznosili prijedloge poboljšanja i razvoja usluga  s ciljem što kvalitetnijeg pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela i prekršaja.

Drugi dan provedena je intervizija na kojoj smo analizirali slučajeve sa psihološkog i pravnog  aspekta. 

Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”  provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.