Sudjelovanje na online edukaciji za jačanje kapaciteta organizacija o postupanjima u okviru sustava socijalne skrbi

25. listopada 2021.godine sudjelovale smo na online edukaciji za jačanje kapaciteta organizacija o postupanjima u okviru sustava socijalne skrbi u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.

Program  “Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela” provodi Ženska soba- Centar za seksualna prava  u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir, uz financijsku podršku Ministarstva  pravosuđa i uprave Republike Hrvatske