Sudjelovanje na Okruglom stolu “Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima”

U petak 05.05. 2017.g. u prostorijama Ministarstva pravosuđa u organizaciji Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima organiziran je Okrugli stol „Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima“.

Cilj okruglog stola bio je predstaviti zainteresiranim organizacijama civilnog društva predstojeći natječaj Ministarstva pravosuđa namijenjen financiranju programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2017. godini. Opći cilj natječaja je osnažiti partnersku mrežu organizacija civilnog društva koje će pružati direktnu pomoć i podršku žrtvama i svjedocima u 12 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Osim neposrednog pružanja podrške žrtvama i svjedocima, izabrana partnerska mreža organizacija civilnog društva bit će zadužena za koordinaciju rada i podršku članicama mreže, edukaciju djelatnika i volontera koji će pružati podršku žrtvama i svjedocima, medijsku kampanju i promidžbu projektnih aktivnosti, kao i nadziranje provođenja projektnih aktivnosti. Natječajem će biti financirano provođenje programa u trajanju od 36 mjeseci, a razdoblje na koje se sklapa ugovor iznosi 12 mjeseci. Početak provedbe programa je siječanj 2018. godine. Na samom početku sve prisutne sudionike/ce pozdravila je pomoćnica ministra pravosuđa Vedrana Šimundža-Nikolić. Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima predstavila je predstojeći natječaj, mogućnosti razvoja sustava podrške za žrtve i svjedoke, te je predstavila OCD-a koje provode projekte aktivnosti podrške žrtvama i svjedocima financirane od strane Ministarstva pravosuđa u 2017.g.

Na temelju provedenog Javnog poziva Ministarstvo pravosuđa je sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu dodijelilo financijska sredstva organizacijama civilnog društva u sljedećih pet županija:

  1. Brodsko-posavska županija: Informativno pravni centar, Ante Starčevića 63, Slavonski Brod
  2. Požeško-slavonska županija: Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, Braće Radića 13, Pakrac
  3. Koprivničko-križevačka županija: Udruga „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, I.Z.  Dijankovečkog 5, Križevci
  4. Šibensko-kninska županija: Udruga ZvoniMir, 7. gardijske brigade, Knin
  5. Dubrovačko-neretvanska županija: DEŠA – Dubrovnik, Frana Supila 8, Dubrovnik

Na okruglom stolu OCD-a koje provode projekte podrške žrtvama i svjedocima u 2017.g.  imale su priliku predstaviti svoje aktivnosti, partnere i sudionike na projektima, korisnike/ce projekata,  te eventualne probleme provedbe projekata.

Projekt “Podrška žrtvama i svjedocima” kojeg “HERA” provodi u Koprivničko-križevačkoj županiji predstavila je voditeljica projekta Marina Švagelj Jažić.