Sudjelovanje na Konferenciji „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“

Predstavnica HERE sudjelovala je 22. i 23.09. u Zagrebu na Konferenciji „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“ u organizaciji Hrvatskog pravnog centra.

Konferencija se održala u okviru projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrške žrtvama kaznenih djela“ koji Hrvatski pravni centar provodi u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Na Konferenciji je predstavljena analiza hrvatskog zakonodavnog okvira i institucionalne prakse u području pravnog položaja žrtava kaznenih djela i/ili prekršaja  i empirijsko istraživanje resursa i potencijala organizacija civilnog društva u području podrške žrtvama kaznenih djela.

Također su predstavljene preporuke za unapređenje sustava za zaštitu i podršku žrtvama, kao i primjeri domaće i europske dobre prakse.

Na Konferenciji je sudjelovalo oko 50 predstavnika/ca  organizacija/institucija koje sudjeluju u sustavu zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela.