Sudjelovanje na Konferenciji – Ženska Platforma +2

 

U želji da se uspostavi dijalog između organizacija civilnog društva i predstavnika/ca vladinih tijela te analizira učinjeno vezano uz politike rodne ravnopravnosti u protekle dvije godine, kao i da se kreiraju preporuke za budući rad, u Zagrebu je 4. i 5. prosinca organizirana konferencija Ženska platforma +2. Povod je analiza rada Vlade RH na području politika rodne ravnopravnosti i zahtjeva Ženske platforme 2011. koja je nastala na inicijativu pet ženskih organizacija: CESI (Zagreb), BaBe! (Zagreb), Domine (Split), Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin (Pakrac),  a koja je također bila   predstavljena na konferenciji.

Program konferencije sastojao se od  šest panel diskusija koje su tematizirale specifične zahtjeve iznijete na Ženskoj platformi 2011.

 

Program konferencije

 

 

 

 

Na konferenciji su  sudjelovali/e predstavnici/e OCD , stručnjaci i stručnjakinje koje se bave temama vezanim uz rodnu ravnopravnost te predstavnice relevantnih ministarstava.

Tijekom konferencije predstavljen je i projekt “Radnica” koji nastoji suzbiti diskriminaciju žena u svijetu rada, te time potaknuti njihovu emancipaciju. Cjelokupan se projekt bazira na web portalu Radnica www.radnica.org na kojem žene mogu pisati svoja iskustva, svjedočiti o diskriminatornim praksama poslodavaca, zatražiti savjet, pronaći sve informacije o rodnoj diskriminaciji u svijetu rada te u konačnici zatražiti pravnu pomoć.

Na konferenciji su  sudjelovali/e predstavnici/e OCD , stručnjaci i stručnjakinje koje se bave temama vezanim uz rodnu ravnopravnost te predstavnice relevantnih ministarstava.

Cilj konferencije je bio poslati jasnu poruku Vladi RH te  građanima i građankama da treba stati u jasnu obranu ženskih prava te aktivnu provedbu politika koje imaju za cilj ostvarenje ljudskih prava žena te rodne ravnopravnosti u svim segmentima života.

Ponukane raspravom na panelu “Žensko pravo na izbor” sastavljeno je  otvoreno pismo ministru Ostojiću za hitno djelovanje ministarstva zdravlja.

Ispred HERE konferenciji je prisustvovala predsjednica udruge Marina Švagelj Jažić.