Održana Javna tribina o suzbijanju diskriminacije

U prostorijama HGK Županijske komore Koprivnica, 6. srpnja održana je Javna tribina na temu suzbijanja diskriminacije u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Koprivničko-križevačkom županijom, županijskom koordinacijom za ljudska prava.

Savjetnica pučke pravobraniteljice za zaštitu ljudskih prava Nikolina Patalen je ukratko objasnila s kojim se problemima susreću ljudi koji se obraćaju uredu te koja su moguća rješenja i prava tih ljudi, ali i prezentirala „Izvješće pučke pravobraniteljice za 2014.godinu – suzbijanje diskriminacije“.
Tatjana Vlašić, savjetnica u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predstavila je nacrt Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Na samom kraju održane tribine predstavljena je mogućnost financiranja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje diskriminacije kroz EU fondove.

Tribini je prisustvovao i predsjednik županijske koordinacije za ljudska prava Ivan Pal i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja, te predstavnici/e institucija i udruga s područja Koprivničko-križevačke županije. Tribini su  također  prisustvovale predsjednica i volonterka udruge HERA.