Sudjelovanje na Fokus grupi programa JAKO

U petak 16. svibnja  Program Jako organizirao je Fokus grupu “Radnička prava osoba zaposlenih u udrugama”. Cilj Fokus Grupe je utvrditi stanje i potebe radničkih prava u udrugama. Udruge koje zapošljavaju profesionalce/ke nalaze se pred izazovom financiranja plaća zaposlenika/ca kroz projekte i programe udruga. Prema Zakonu o radu svaki radnik/ca ima pravo na zaštitu života, zdravlja i privatnosti, obrazovanje i osposobljavanje te druga prava utvrđena Zakonom. Udruge najčešće zbog višeg cilja, dobrobiti zajednice, rade i ulažu mnogo više u svoje udruge, a još uvijek udruge nemaju financijskih sredstava za isplatu prekovremenih radnih sati, poticaja i drugih prava, a ista financijska sredstva se ne mogu koristiti iz javnih izvora.

 

Sudionice fokus grupe bile/i su: Nataša Friščić, Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra Grada Koprivnice; Martina Benjak, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci; Silvija Lukačin, LAG Podravina; Marina Švagelj Jažić, Udruga žena HERA Križevci; Sonja Hlebar, Udruga za održivi razvoj Hrvatske; Mirjana Šandor, Gradsko društvo invalida Đurđevac; Branko Zorko, Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije te Olivia Bošnjak iz  Ludens teatra Koprivnica.