Udruga HERA

Sudjelovanje na edukaciji “Seksizam naš svagdašnji”

Vijesti

Od 25.-27. siječnja 2023. godine sudjelovale smo u Tuhelju  na trodnevnoj edukaciji “Seksizam naš svagdašnji” u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč. Edukacija je dio istoimenog projekta. Ključni problemi kojima se ovaj projekt bavi su neprepoznavanje seksizma i njegove štetnosti, blage sankcije, nejasni i nedostatni mehanizmi, normalizacija i prihvaćanje seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji te njegovo rijetko i sporadično prijavljivanje. CGI već 5 godina prati i objavljuje primjere seksizma iz medija i oglašivačke industrije na FB i IG stranici te ih prijavljuje nadležnim institucijama. Na te načine uspješno je utjecao na uklanjanje nekih od izrazito seksističkih pojava u medijima te informirao medije i javnost o zakonskoj osnovi za zabranu reproduciranja seksizma i štetnost istog. Kako bi se povećao doseg i utjecaj u njihovom uklanjanju iz nacionaqlnih i lokalnih medija te osvijestilo javnost, potrebno je povećati kapacitete za njegovo praćenje, objavu, kvalitetniju prijavu te povećati aktivnosti senzibiliziranja građana/ki. Kako bi se to postiglo, potrebno je povećati broj prijava i to na način da se na OCD-e u RH motivirane za zaštitu ženskih ljudskih prava prenesu iskustva i znanja CGI-a. Potrebno je i unaprijediti i nadograditi model praćenja, objave i prijave kako bismo imali relevantnije i sustavnije podatke na temelju kojih će se zagovarati promjene i strože sankcije kod donositelja odluka. U svrhu povećanja uklanjanja seksističkih članaka/oglašivačkih kampanja potrebno je i izgraditi suradnju i međusobno razumijevanje uloga i nadležnosti institucija i OCD-ova kako bi se povećala efikasnost kod samih prijava. Provedbom projekta utjecat ćemo na razvijanje sveukupne svijesti o nedopustivosti reprodukcije seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji te njegove štetnosti za stvaranje sigurnog, uključujućeg i podržavajućeg društva za žene.