Udruga HERA

Sudjelovanje na dvodnevnoj osnovnoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

Vijesti

Dana 19. i 20.2.2024. sudjelovale smo na dvodnevnoj osnovnoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Edukacija je dio aktivnosti programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.
Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” provodi se u 17 županija, a Udruga “HERA” program provodi u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Više o Programu i kojoj organizaciji civilnog društva iz “Mreže podrške” se u kojoj županiji možete obratiti za pomoć i podršku ukoliko ste žrtva ili svjedok/inja kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji, saznajte na web stranici Programa www.mrezapodrskeisuradnje.com.
Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa i uprave.
Program provode Ženska soba kao nositelj te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, Delfin Zamir, Desa Dubrovnik, Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Informativno pravni centar – IPC, Ženska grupa Karlovac KORAK, SOS Virovitica, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje, Udruga ZvoniMir.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.