Studijska posjeta austrijskim organizacijama za žene žrtve rodno uvjetovanog nasilja

U sklopu projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena” kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava( Zagreb),  s partnerskim organizacijama Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom  “Hera” (Križevci), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod) i SOS telefonom – Grad Rijeka (Rijeka),  organizirano je studijsko putovanje od 15. do 18. lipnja, 2014. godine u Beč (Austrija) kako bi se unaprijedila suradnja sa organizacijama civilnog društva iz Europske unije. Na studijskom putovanju sudjelovalo je 12 sudionica iz pet  OCD.

Sudionice su posjetile skloništa za žene žrtve nasilja u Bečkom Novom Mjestu čiji im je rad predstavila Constanze Hölzl, zaposlenica skloništa. Nakon obilaska skloništa, sudionice su posjetile sjedište Europske mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE), čija je izvršna direktorica Maria Rösslhumer zajedno sa  Iris Golden predstvaila rad WAVE-a. Također, sudionice studijskog putovanja upoznate  su s radom i nacionalne S.O.S linije za žene koje su preživjele nasilje. Angelika Eisterer govorila je o izazovima i postignućima jedine nacionalne linije za žene i djevojke koja je otvorena od 0 do 24h. Tijekom trajanja drugog dana putovanja, sudionice su posjetile Intervencijski centar za nasilje u obitelji čija je izvršna direktorica Rosa Logar koja je zajedno sa kolegicama prisutne upoznala sa radom i važnošću njihove organizacije. Sudionicama je također predstavljen i MARAC projekt (Multi-Agency Risk Assessment Conference). Posljednjeg dana putovanja, Serin Duzdar upoznala je prisutne s radom organizacije Orient Express i skloništa namijenjenog za žene i djevojčice koje su žrtve prisilnog braka. Orient Express organizacija civilnog društva je koja pruža informacije, savjetovanje i edukaciju ženama žrtvama prisilnih brakova. Ciljna skupina organizacije su žene i djevojke imigrantice kojima je pomoć i podrška u stranoj zemlji prijeko potrebna.

Sudionice partnerskih organizacija na projektu ostvarile su kontakte i suradnju te otvorile prostor za razmjenu iskustava i znanja s organizacijama koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama u Austriji. Također, usvojeni su mnogi primjeri dobre prakse u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja koji će uvelike koristiti u unaprjeđenju standarda u rada sa ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj.

Studijsko putovanje održano je u sklopu  projekta“Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena” kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.