Prikupljanje podataka o pružateljima socijalnih usluga u sklopu projekta Znanjem do promjena

U sklopu projekta Znanjem do promjena u tijeku je prikupljanje podataka o pružateljima socijalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije.

Svrha prikupljanja podataka o pružateljima socijalnih usluga je izdavanje tiskanog i online Vodiča aktivnih pružatelja socijalnih usluga. Razlog tiska i online izdanja je pružiti informacije što većem broju  korisnika/ca, na jednom mjestu predstaviti organizacije koje su aktivne i pružaju svoje usluge u zajednici, a isto tako omogućiti informacije osobama koje nemaju mogućnosti  i priliku koristiti se internetom što je većinom slučaj s osobama u nepovoljnom položaju, a online izdanje biti će dostupno i široj zajednici .

 

Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga “HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00 kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCDova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.