Prevencija nasilja u vezama mladih

letakCilj projekta je prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih te razvijanje svijesti o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja i poticanje provođenja učinkovitih programa koji se bave sprječavanjem nasilja u vezama mladih. Projekt će provoditi CESI u partnerstvu s udrugom žena Hera Križevci i Mrežom udruga Zagor u Zagrebačkoj, Krapinsko zagorskoj, Karlovačkoj, Koprivničko križevačkoj i Sisačko moslavačkoj županiji te Gradu Zagrebu uz financijsku podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva socijalne politike i mladih.

 U okviru projekta biti će provedena edukacija edukatora/ica za dvije grupe mladih i očekujemo da će 40 mladih osoba biti osposobljeno za rad na prevenciji nasilja u partnerskim vezama mladih. Sastavni dio edukacija biti će i akcijsko planiranje gdje će sudionice/i osmisliti akcije koje će provesti u svojim lokalnim sredinama, a bit će usmjerene na osvještavanje mladih i šire javnosti o problemu nasilja u vezama te potrebi edukacije mladih o kvalitetnim vezama i nenasilju. U tu svrhu bit će tiskani različiti promotivni materijali i snimljen i radio jingle. Tiskati ćemo i distribuirati priručnik za vršnjačke edukatore/ice u kojem ćemo, osim radionica, ponuditi i dobre primjere rada mladih na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja.

Provest ćemo i 10 radionica na kojima će biti poboljšano znanje i informiranost više od 200 mladih o nasilju u vezama te unaprijeđene vještine za stvaranje kvalitetnih veza.

Stručnjaci/kinje i donositelji/ce odluka će biti uključeni u raspravu o potrebi za sustavnim radom na prevenciji nasilja u okviru tribine i okruglog stola što će omogućiti razmjenu informacija te unaprijediti povezivanje i koordinaciju aktivnosti te unaprijediti suradnja udruga, institucija i lokalnih vlasti. Ovisno o potrebama, institucijama će biti ponuđena i pružena podrška i pomoć u razvoju i provođenju preventivnih programa te distribuirani edukativni materijali o prevenciji nasilja u partnerskim vezama mladih.

Na web stranicu SEZAM će redovito biti stavljane informacije koje se tiču projekta, prevencije nasilja i rodne ravnopravnosti, a mladima se pruža mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora na probleme koji ih muče.

Tijekom cijelog projekta organizirati će se upoznavanje novinara/ki s projektom i pitanjem nasilja u vezama, a Internetske stranice i newsletteri organizacija koje sudjeluju u projektu kontinuirano će informirati svoje čitatelje/ce o aktivnostima te na taj način doprinositi kampanji. Koristiti će se i postojeći profili i stranice na socijalnoj mreži Facebook i Twitter.