Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima

25.11. 2015.g. u Zagrebu u prostorijama udruge CESI održan je partnerski sastanak u sklopu projekta Nasilne veze su bez veze –  Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima. Projekt provode CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba u partnerstvu sa udrugom  “HERA” Križevci , Srednjom gospodarskom školom Križevci i Strukovnom školom Đurđevac.

Projektom  „Nasilne veze su bez veze –  Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima“ želimo doprinijeti učinkovitoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima  te stvaranju nulte tolerancije na nasilje.

Projekt će također doprinjeti  unaprjeđenju suradnje organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa koji se bave  prevencijom i sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih. Projekt se provodi na nacionalnom nivou kroz edukaciju stručnjaka i stručnjakinja, a aktivnosti osnaživanja usluga psihosocijalne pomoći, unaprjeđenja suradnje s institucijama i lokalnim vlastima te ojačavanja uloge vršnjaka u pružanju pomoći mladima koji su u nasilnim provode se u Koprivničko – križevačkoj županiji.

Nasilje u vezama može imati neposredne, kao i dugoročnije posljedice za žrtve, počinitelje/ice, obitelji i zajednicu. Smatramo da je neophodno raditi s mladima na prevenciji nasilja jer je to doba kada ulaze u prve veze i vrlo često ne prepoznaju neke vrste ponašanja u svojim vezama kao nasilje. Nužno je raditi na prepoznavanju i uklanjanju rodnih stereotipa i mitova o nasilju koji opravdavaju i podržavaju nasilje protiv žena. Uzme li se u obzir koliko je problem ozbiljan – kao i koliko je složen – učinkovita reakcija zahtjeva trajnu posvećenost i suradnju zajednice, osoba na pozicijama odlučivanja i stručnjaka i stručnjakinja. Stoga će u projekt biti uključeni stručnjaci/inje, institucije i nositelji/ice politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekt uključuje  izgradnju kapaciteta stručnjaka/inja u području prevencije nasilja u partnerskim vezama među mladima, edukaciju vršnjačkih edukatora/ica  za mlade iz partnerskih škola na području Koprivničko-križevačke županije koji su motivirani za rad s vršnjacima i koji će biti izabrani u suradnji s profesorima/cama. Nakon edukacije će u različitim školama na području županije raditi radionice sa svojim vršnjacima, te pružati informacije i podršku za mlade u nasilnim vezama.

Raditi će se  također  na dodatnom osnaživanju kapaciteta udruga i institucija u pružanju psihosocijalne podrške mladima.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih RH.