Predstavljeno Istraživanje o interesima, potrebama i društvenoj uključenosti mladih u Križevcima

U petak, 16.12. u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci predstavljeno je istraživanje o interesima, potrebama i društvenoj uključenosti mladih u gradu Križevcima.

Istraživanje je nastalo  u sklopu projekta “Zajedno za mlade” kojeg provode Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za socijalnu skrb Križevci te Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K., projekt je financijski podržan od grada Križevci.

brosura-istrazivanje

Istraživanje o interesima, potrebama i društvenoj uključenosti mladih u gradu Križevcima

Cilj istraživanja je bio senzibiliziranje lokalne zajednice za veće uključivanje mladih u donošenje odluka u svim područjima života te donošenje preporuka s ciljem društvene uključenosti mladih.

Ovo istraživanje je rađeno na uzorku od 102 učenika/ce, trečih i četvrtih razreda srednjih škola grada Križevci. Ukupan broj učenika/ca srednjih škola Grada je 536.

Pitanja su bila podijeljena u četiri skupine, i to obrazovanje, informiranost, problemi i interesi.

U pitanja obrazovanja 88,24% učenika planira nastaviti školovanje na neki način, od čega više od pola planira studirati na Sveučilišnom studiju. Najviše informacija o školovanju su dobili preko informacija s interneta, a nešto manje od prijatelja/vršnjaka, roditelja i škole. Gotovo svi smatraju da bi bilo potrebno organizirati programe kojima bi se dodatno informiralo učenike o mogućnostima nakon srednje škole. Zanimljivo je da više od pola učenika (74,51%) planira ostati nakon završenog školovanja u Republici Hrvatskoj. Veliki postotak mladih (75,49%) primjećuje izvannastavne aktivnosti u Križevcima, i to sportske aktivnosti, mogućnost volontiranja, škole stranih jezika, razni tečajevi, programi civilnih udruga, te glazbena škola. Polovica učenika smatra da postoji prostora za organiziranje novih aktivnosti, i to škola stranih jezika (jezika za koje ne postoji mogućnost učenja za sada), drugačije volontiranje, neki drugačiji sportovi, rukovanje oružjem, mačevanje i crtanje.

U pitanjima koja su vezana uz informiranost učenika utvrđeno je da svih 102-oje učenika imaju pristup internetu kod kuće, te da ga koriste najviše z praćenje društvenih mreža-facebook, twiter, youtube, skype…) i to 42,06% učenika, dok nešto manje koriste za igranje igrica, čitanje vijesti, za potrebe obrazovanja (proučavanje dodatne literature…), čitanje raznih članaka, dok 0,43% ispitanika ne koristi Internet. Dosta veliki postotak (61,76%) ispitanika se upoznaje prije korištenja pojedinih društvenih mreža s pravima i zaštitom osobnih podataka.

76,47% ispitanika je upoznato sa kulturnim sadržajima u Križevcima, što su saznali većinom sa lokalnih portala, ali i obavijesti Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta, putem KVARK-a, dok 7,14% ispitanika smatra da bi željeli pratiti kulturna zbivanja u gradu, ali ne znaju gdje i kako pronaći informacije.

Da u Križevcima postoje udruge koje se bave problematikom mladih zna 54,9% ispitanika, najviše njih je čulo za Heru, ali i za Vrtuljak, Link, Maslačak i KVARK. Trećina mladih ispitanika je sudjelovala u nekoj aktivnosti vezanoj uz probleme mladih, te navode projekte vezane uz vršnjačko nasilje, Nasilne veze su bezveze, ESPR i Parlaonicu.

O spolnom zdravlja 84,31% ispitanika smatra da ima dovoljno informacija, a najviše su ih dobili kroz nastavu i medije.

U pitanjima vezanim uz probleme mladih ispitanici su ih naveli mnogo, od nezaposlenosti, ovisnosti, nasilja, nedostatka podrške, i slično. Najodgovornije za njihove probleme vide roditelje, dosta njih smatra da je mlada osoba odgovorna za sebe, te institucije i lokalnu samoupravu.

Što se nasilja tiče, u svojoj školi je 35,79% ispitanika primijetilo neki oblik nasilja, kod kuće 8,33%, na ulici 49,47% općenito u gradu 52,58% ispitanika. 9 ispitanika nije nikada nigdje primijetilo nasilje. Ispitanici misle da su za problem nasilja odgovorni pojedinci koji vrše nasilje, obitelji iz koje su potekli, a onda i institucije ( policija, sud).

Mlade trenutno najviše brine škola (nagomilano gradivo, loše osoblje, prekratki odmori, žele rad na edukativniji način), nepravda u državi ( normalna vlada), mlade  zatim brine previše alkohola i nasilja ( nasilje među vršnjacima, mladi previše piju, neodgovorno i neprimjereno ponašanje pojedinca), također su zabrinuti za budućnost ( što će raditi poslije škole, hoće li naći posao), brine ih slab interes za mlade ( nema dovoljno projekata za mlade, mlade se samo komentira a nema interesa), zatim nemogućnost putovanja i neadekvatna mjesta za zabavu, mladi žele manje politike (manje HDZ-a i SDP-a). Mladi navode da kao problem vide državu i stanje u državi (nezaposlenost, nerazumijevanje i slično), brinu za svoju budućnost u svakom pogledu, a naravno da ih muče i privatni problemi, kao što su nerazumijevanje roditelja i neuzvraćena ljubav.

Smatraju da je potrebno više radnih mjesta, više kulturnih i sportskih događanja, bolja ponuda mjesta za izlaske (mjesta gdje se ne puštaju narodnjaci), veći životni standard i bolja ekonomska situacija, bolje mogućnosti za nastavak školovanja, uključivanje mladih u rješavanje svojih problema, i slično.

U pitanjima vezanim uz interese, najviše ih zanima područje rada sa ljudima, nakon toga sa životinjama, ali i ekologija, zabava i društveni život, informatika… Do sada je volontiralo 26,47% ispitanika, i to u Heri, Crvenom križu, knjižnici i vojnoj akademiji. Čak 75,49% ispitanika bi se voljelo uključiti u aktivnosti volontiranja. U Križevcima, po mišljenju mladih, nedostaje kino, bazen, rekreacijski centar, igralište, park, kazalište i centar za mlade.

Zaključno, u Križevcima ima dosta prostora za uključivanje mladih u rješavanje problema mladih (što su i sami naveli kao adekvatno rješenje pojedinih problema), organiziranje aktivnosti za ispunjavanje slobodnog vremena (kino, kazalište, sport…), po mogućnosti otvaranje novih studentskih smjerova i naravno bolja mogućnost zapošljavanja nakon završenog obrazovanja, odnosno školovanja. Potrebno je  uključiti mlade u kreiranje aktivnosti te kulturnih programa mladih i za mlade.

Preporuke s ciljem društvene uključenosti mladih u lokalnoj zajednici:

 • uključivanje mladih u kreiranje lokalnih politika i programa
 • izrada lokalnog programa za mlade
 • prilikom izrade proračuna jedinica lokalne samouprave razmotriti stavke koje se odnose na populaciju mladih, podržati razvojne projekte koji uključuju interese i potrebe mladih
 • intenzivnije informiranje i preporuke od strane HZZ-a u sklopu profesionalnog usmjeravanja koje škole i fakultete upisati radi lakšeg zaposlenja
 • promocija i senzibilizacija od strane obrazovnih ustanova onih zanimanja koja su deficitarna
 • poticati otvaranje novih smjerova srednjoškolskog obrazovanja te smjerova  visokoškolskog obrazovanja
 • poticati razvoj kulturnih i sportskih programa za mlade te izvannastavnih aktivnosti uvođenjem inovativnih/kreativnih programa bilo kroz formalno ili neformalno obrazovanje – škole stranih jezika, likovne škole
 • omogućiti besplatne programe za mlade te izvananstavne aktivnosti pogotovo za one mlade kojima ti programi nisu dostupni
 • poticati preventivne programe različitih oblika ovisnosti s ciljem smanjenja konzumacije alkohola i drugih ovisnosti te programe prevencije nasilja
 • intenzivnije provođenje propisa koje bi trebali onemogućavati točenje i prodaju alkohola maloljetnim osobama – preventivne akcije nadležnih institucija i sankcioniranje prekršitelja
 • organizacije i institucije koje provode programe za mlade trebale bi poticati te više upoznati mlade sa uslugama, načinom i mogućnostima volontiranja te uključivanja u aktivnosti
 • suradnja i umrežavanje institucija i organizacija s ciljem razvoja socijalnih usluga za mlade kroz partnerstva na projektima te međusektorskom suradnjom
 • kontinuirana istraživanja o problemima, interesima i potrebama mladih s ciljem jačanja položaja mladih u lokalnoj zajednici