Predstavljanje rezultata istraživanja o usklađivanju obiteljskih obaveza i plaćenog rada

U Koprivnici  je u srijedu, 03. svibnja,  u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Kc-kž županije, održano predstavljanje rezultata istraživanja o usklađivanju obiteljskih obaveza i plaćenog rada koje je provedeno u sklopu projekta Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda.

Projekt provodi udruga B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, udrugom Legalina iz Gračaca, udrugom VIMIO iz Vukovara i Gradom Zagrebom.

Udruga BaBe je u sklopu projekta Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda ispitivala kroz koje usluge općine i gradovi pomažu ženama uskladiti obiteljske i poslovne obaveze. Kada je riječ o jednokratnoj pomoći za novorođenče, istraživanje je pokazalo kako pomoć na lokalnoj razini jako varira. Prosječan iznos za prvo dijete kreće se između 1000 i 2000 kuna. Kada se gleda po županijama, najveću prosječnu naknadu ima Dubrovačko-neretvanska županija u iznosu od 6208 kuna, dok je najniža u Virovitičko-podravskoj i iznosi 1027 kuna. Iznos raste s brojem djece, pa za treće dijete na Lastovu iznosi 12.000 kn, u Bolu 30.000 kn, a u Gradu Zagrebu 54.000 kn koje se isplaćuju tijekom šest godina.

Rezultate istraživanja  predstavila je  Dijana Ljubanović, asistentica na projektu.

Predstavljanju su,  bili prisutni  članovi/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova, pročelnice županijskih Upravnih odjela, župan, zamjenik župana, predstavnice HZZ-a, Centara za socijalnu skrb, sindikata te udruga.

Nakon predstavljanja podataka održana je diskusija o dostupnim uslugama na lokalnoj razini koje ženama omogućuju uspješno usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza, te važnosti ulozi povjerenstva za ravnopravnost spolova i uključivanje rodne perspektive u javne politike.

Opći cilj projekta je pridonijeti unaprjeđivanju zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na opću transparentnost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, a osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.