Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u okviru kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama nasilja organizira online predavanje za stručne osobe u institucijama sustava i organizacijama civilnoga društva koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Tema predavanja:
 Pravni aspekti zaštite žena od partnerskog nasilja za vrijeme pandemije Covid-19 sa osvrtom na nove izmjene KZ-a vezane za nasilje u obitelji
Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica odvjetničkog društva JELAVIĆ & partneri, odvjetnica Autonomne ženske kuće Zagreb

Online predavanje će se održati 27.09.2021.godine (ponedjeljak ) u vremenu od 10 do 12 sati putem aplikacije Microsoft Teams.

Kampanja „Za nasilje nema opravdanja“ dio je aktivnosti projekta „NOVI POČETAK“ kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financijski podržan sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.