Zahvalnica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci

Zahvalnica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci za suradnju i potporu u radu.