Podrška ženama kroz Mentorsku mrežu

Organizacije CESI, HERA i DELFIN osnovale su u sklopu projekta ” Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” Mentorsku mrežu za podršku marginaliziranim skupnima žena u traženju posla i samozapošljavanju koja ima za cilj pružanje informacija, podrške, savjeta (kako napisati životopis ili zamolbu) i usluga coachinga marginaliziranim skupinama žena koje aktivno traže posao ili žele pokrenuti vlastiti posao.

Osim provođenja radionica o kojima će se objaviti poziv, moguća su i individualna savjetovanja u udruzi HERA (I.Z.Dijankovečkog 5, Križevci)  te telefonska savjetovanja svakim radnim danom od 8 – 16 sati na telefon 048/271 335, isto tako u svrhu traženja posla i samozapošljavanja ponedjeljkom je omogućeno korištenje kompjutora i interneta.
Mentorsku mreža nastala je u sklopu projekta “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” koji ima za cilj osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje, i promociju pružanja socijalnih usluga.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH kroz nacionalnu komponentu sufinaciranja.