Partnerski sastanak u sklopu projekta Znanjem do promjena

24.08. u ponedjeljak u prostorija udruge HERA održan je partnerski sastanak po projektu Znanjem do promjena. Na sastanku je sudjelovao provedbeni tim predstavnika/ca partnerskih organizacija.

Cilj sastanka je bio analiza provedbenih aktivnosti projekta je planovi i smjernice za predstojeće aktivnosti a to su:  trodnevni tening Javno komuniciranje namijenjen organizacijama civilnoga društva koje žele jačati svoje kapacitete za pružanje socijalnih usluga, radionica sa  OCD-a i lokalnim dionicima, prikupljanje podataka o OCD-a pružateljima usluga za izradu Vodiča i ostale aktivnosti po projektu.

           

 

 

 

 

 

Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga “HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCDova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.