Udruga HERA

Vijesti

Danas smo sudjelovale na prvom online partnerskom sastanku druge godine drugog ciklusa programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.

Prisustvovali su mu predstavnici/e svih 11 organizacija civilnog društva koje ga provode te predstavnice Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Nikica Hamer Vidmar i Maida Pamuković.

Program provod Ženska soba – centar za seksualna prava kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocimaCentar za građanske inicijative PorečDelfin ZamirDeša Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar Slavonski Brod ; Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekteSos Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije; Udruga ZvoniMir.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.