Udruga HERA

Vijesti

U petak 14.09.2018.g. sudjelovale smo u Zagrebu na okruglom stolu koji je organizirao Hrvatski pravni centar u sklopu  projekta „Unapređenju sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“.

Na okruglom stolu sudjelovali/e su  predstavnici/ce udruga i žrtve kaznenih djela (i prekršaja) koji su imali prilike  razmijeniti svoja iskustva u odnosu na  ostvarivanje prava žrtve na informaciju,  upućivanje u sustav podrške te  ostvarivanja suradnje sa  relevantnim institucijama sustava podrške za žrtve.

Podloga za raspravu su bili rezultati empirijskog istraživanja provedenog u sklopu projekta na uzorku žrtava kaznenih djela i prekršaja.