Održano predavanje „SEKSUALNO NASILJE – uloga i važnost protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“ te Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji

U utorak, 17. studenog, u organizaciji Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Koprivničko-križevačke županije, i udruge “HERA“ Križevci, u PU Koprivničko-križevačke županije održano je predavanje „SEKSUALNO NASILJE – uloga i važnost protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“ te Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji.

Predavanje su održale Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda i predsjednica Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, koja je govorila o pravnim aspektima zaštite od nasilja u obitelji, te Maje Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe koja je govorila o seksualnom nasilju  i važnosti Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Na samom početku prisutnima su se obratili voditeljica Županijskog tima Valerija Golubić, predsjednica Udruge “HERA“ Križevci i glasnogovornik Policijske uprave Dražen Laljek.

Na predavanju je sudjelovalo tridesetak osoba, predstavnika institucija koje se bave problematikom nasilja: Koprivničko-križevačka županija – Županijska koordinacija za ljudska prava, Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Koprivnica, Centri za socijalnu skrb Koprivnica, Križevci i Đurđevac, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Općinski sud u Koprivnici, Prekršajni sud u Koprivnici, Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, Domovi zdravlja-Ispostave Koprivnica, Križevci i Koprivnica, Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije i policijski službenici za poslove maloljetničke delinkvencije Policijskih postaja Koprivnica, Križevci i Đurđevac.

Predavanje je bilo  uvod u obilježavanje 25.studenog. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama te Svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja“ koja počinje 25.11. a završava 10.12. Međunarodnim danom ljudskih prava.

Predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.