Održano online predavanje u sklopu kampanje “Za nasilje nema opravdanja”

Dana 27.09.2021.godine putem aplikacije Microsoft Teams Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u okviru kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama nasilja organizirala je online predavanje za stručne osobe u institucijama sustava i organizacijama civilnoga društva koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Predavanje sa temom “Pravni aspekti zaštite žena od partnerskog nasilja za vrijeme pandemije Covid-19 sa osvrtom na nove izmjene KZ-a vezane za nasilje u obitelji” održala je
Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica odvjetničkog društva JELAVIĆ & partneri, odvjetnica Autonomne ženske kuće Zagreb. Tijekom predavanja predstavljeni su kazneni i prekršajni postupak kroz  Kazneni zako, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji te Prekršajni zakon. Ispaknuta su prava žrtava nasilja u obitelji sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, zaštitne mjere, prava žrtava u kaznenom postupku te pojedinačna procjena potrebe žrtve.

Na predavanj je sudjelovalo 35 predstavnika/ca institucija i sustava i organizacija civlnoga društva. Kampanja „Za nasilje nema opravdanja“ dio je aktivnosti projekta „NOVI POČETAK“ kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financijski podržan sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.