Održana predavanja i radionice u sklopu Savjetovališta za mlade

U sklopu Savjetovališta za mlade  održana su tijekom “16 dana aktivizma protiv nasilja” predavanja i radionice na temu Ljudskih prava i Trgovanja ljudima u 3. i 4. razredima Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci te Srednjoj gospodarskoj školi Križevci.

Učenici i učenice upoznati su sa vrijednostima i karakteristikama ljudskih prava, a najviše se raspravljalo o oblicima kršenja ljudskih prava.

Cilj je bio upoznati učenike/ce sa Opčom deklaracijom o ljudskim pravima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o zaštiti žena od svih oblika diskriminacije i nacionalnim zakonima kojima se štiti ravnopravnost spolova i  ljudska prava.

Možemo reći da je problematika trgovanja ljudima jedan od najtežih primjera kršenja temeljnih ljudskih prava, povrede dostojanstva i integriteta svakog pojedinca, cilj radionice o trgovanju ljudima bio je učenike/ce upoznati sa oblicima trgovanja ljudima te načinima zaštite.

S učenicima/ama se proradio pojam Trgovanja ljudima koji predstavlja vrbovanje, kupnju, prodaju, predaju, prijevoz, poticanje ili posredovanje u kupnji, prodaji ili predaji, pružanje utočišta i prihvat osoba, uporabu sile, prijetnju uporabom sile ili drugim oblicima prinude, otmice, prijevare, zlouporabe položaja ili ovlasti da bi se došlo do pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, u svrhu iskorištavanja koje minimalno uključuje korištenje osoba u prostituciji ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilan rad ili usluge, ropstvo, postupke slične ropstvu, trgovanje organima i drugo.

Nakon definiranja pojma učenicima je u okviru kampanje „Dvije djevojčice“ prikazan animirani film.

„Posrednici“ iz Hrvatske nude posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu, te često traže manje novčane iznose koje opravdavaju potrebom ishođenja radne dozvole, liječničkog uvjerenja, osiguranja ili slično. Uvijek je bitno dobro se raspitati i prikupiti sve važne informacije o poslodavcu, prema mogućnostima obaviti razgovor s istim o uvjetima zapošljavanja, zarade, plaćanja doprinosa, obavezno zatražiti primjerak i objašnjenje ugovora o zapošljavanju, nikada ne davati svoje osobne dokumente nekome zbog rješavanja administrativnih pitanja (i napraviti preslike istih).

Istaknuto je da samo ovlaštene osobe/poslovni subjekti mogu legalno posredovati pri zapošljavanju, a popis ovlaštenih posrednika može se pronaći na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava: http://www.mrms.hr/wpcontent/uploads/2014/03/popis-posrednika-13032014.pdf