Održana javna akcija u Križevcima povodom 22.rujna Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Udruga “HERA“ u suradnji s Policijskom postajom Križevci, Centrom za socijalnu skrb Križevci te Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije organizirala je Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija održala  se u Križevcima 24.09. 2021.godine  na Strossmayerovom trgu,  u vremenu od 10,00 – 11,00 h.

Tijekom javne akcije građani/ke su mogli dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Javnu akciju podržali/e su uz organizatore pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevci, župan Koprivničko-križevačke županije te pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Županije, ravnateljica Crvenog križa Križevci sa djelatnicama te učenici i učenice Srednje Gospodarske škole Križevci.

Javna akcija oodržana je se u sklopu projekta “SOS telefon i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja” kojeg financijski podržava Grad Križevci i Koprivničko – križevačka županija.