Udruga HERA

Održana javna akcija Ni jedna žrtva više – ni jedna žena manje

Vijesti

06.12. Međunarodni dan protiv femicida.
Održana Javna akcija u Bjelovaru u suradnji sa Udrugom Iris Bjelovar.
„Ni jedna žrtva više – ni jedna žena manje“
Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama organizirala je javne akcije „Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje“ u 11 gradova u Hrvatskoj kojom se pridružujemo globalnoj kampanji za uvođenje Međunarodnog dana protiv femicida.
U 2022. godini ubijeno je 13 žena u Hrvatskoj. Hrvatska je u samom vrhu, među tri najgore zemlje u Europskoj uniji po broju femicida.
Razlog eskalacije broja ubojstava žena je u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja.
Istraživanja EU instituta za rodnu ravnopravnost pokazala su da upravo niža stopa integracije tj. primjene načela ravnopravnosti spolova u društvu dovodi do veće stope femicida što možemo direktno povezati s činjenicom da Hrvatskoj nedostaju glavne strategije za ravnopravnost spolova i nasilje nad ženama.
Iako je još Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova iz 2001. godine predviđeno donošenje Nacionalne strategije protiv nasilja nad ženama, do danas nije donesena takva strategija koja bi obuhvaćala sve oblike nasilja i pružala strateški pristup, a danas nemamo ni Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova već 7 godina.
Sve ovo pokazuje da Vladu i političku elitu u Hrvatskoj ubojstva žena iskreno ne zabrinjavaju. Nije ih briga.
Organizacije Ženske mreže Hrvatske 6. prosinca 2022. simboličkim javnim akcijama upozoravaju na porast broja ubojstava žena i ravnodušnost vlasti prema toj temi.
Tražimo:
1. hitno donošenje Nacionlne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istanbulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu;
2. tretiranje femicida kao zasebnog specifičnog kaznenog djela;
3. izmjene zakonodavstva koje će omogućiti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo kroz kaznenu sferu.
Ženska mreže Hrvatske i članice koje sudjeluju u akciji: Centar za ženske studije, Ženska Pomoć Sada, Udruga Bolja Buducnost, Udruga Domine, Centar za građanske inicijative Poreč, SOS Virovitica, Delfin Zamir, Centar Idem Ija, HERA Križevci, Udruga žena Vukovar, OAZA Beli Manastir, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Udruga žena NIT Korenica.
Akciju podržavaju: Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama @One Bilion Rising Croatia Ženska soba, Žene ženama Živi Atelje DK, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost, BaBe – Budi aktivna. Budi emancipiran., U Dobroj Vjeri, #spasime.
 
 
 
 
 
 
 
+3