Udruga HERA

Vijesti

21. i 22. 04 2021.godine održana je Dvodnevna edukacija usavršavanja stručnjakinja koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja. Na dvodnevnoj edukaciji sudjelovalo je 5 predstavnica udruge “HERA” Križevci. Edukaciju su provele predstavnice Ženske grupe Karlovac “Korak” . Cilj edukacije je bio jačanje kapaciteta te razmjena znanja i iskustva u direktnom radu sa ženama i djecom žrtvama nasilja u obitelji.

Tijekom dvodnevnog trajanja edukacije, ŽGK “Korak” predstavila je svoj rad, djelatnosti i aktivnosti usmjerene na direktnu pomoć i podršku ženama i djeci žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja. Predstavljen je rad SOS telefona,Savjetovališta i Skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.  Sudionice edukacije  su kroz  predavanja, ali i popratne vježbe i aktivnosti, obradile temu pravnog i psihološkog aspekta rada sa žrtvama obiteljskog nasilja.   Tijekom edukacije su prezentirani i različiti sustavi podrške i pomoći žrtvama nasilja, kao što su primjerice Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskim sudovima te Odjeli za naknade u kaznenim postupcima.

Dvodnevna edukacija saastavni je dio provedbe projekta “NOVI POČETAK”. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.