Udruga HERA

Vijesti

U sklopu projekta Pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja 09. i 10. rujna 2020.godine održan je dvodnevni team building u Tuhelju  za volonterke na SOS telefonu za žrtve obiteljskog nasilja.  Projekt pomoć i podrška ženama žrtva nasilja financiran je sredstvima  Mediterranean Women’s Funda. Cilj team buildinga je bio izvan prostorija HERE izgraditi što bolje  povjerenje,  poticati komunikaciju, razmijeniti iskustva u pružanju pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja te  poboljšati međusobnu suradnju.

Mediterranean Women’s Fund podržava organizacije i inicijative koje promoviraju rodnu jednakost u regiji Mediterana, uključujući i podršku ženskim pokretima na regionalnom ili nacionalnom nivou. Fond se temelji na etičkim načelima jednakosti, sekularizma i poštivanja ljudskih prava i životne okoline, kao i angažmanu na promicanju mira.