Udruga HERA

Vijesti

U prostorima Županijske uprave dana 17.09.2021.godine održan je sastanak projektnog tima projekta Novi početak kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Udruge HERA Križevci, Centra za socijalnu skrb Križevci i PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku se razgovaralo o provedenim i planiranim aktivnostima u projektu. Radovi na uređenju sigurne kuće ugovoreni su početkom ljeta te su u tijeku pripreme za njihov početak, a nakon što se stigne do završne faze radova krenut će se u nabavu većeg dijela opreme za sigurnu kuću.

Na sastanku su dogovoreni i detalji vezani uz organizaciju javne kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ koja će se kroz javnu akciju održati u ponedjeljak, 20. rujna ispred Gradske tržnice Koprivnica od 9 do 11 sati. Kampanja je usmjerena podizanju svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji, a u nastavku sastanka bilo je riječi o online predavanju o pravnim aspektima zaštite žena koja se organizira krajem rujna. Obje ove aktivnosti koordinira Udruga HERA.

Sudionici sastanka također su razgovarali i o detaljima vezanim uz financiranje projekta.

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.