Održan mentorski sastanak u sklopu projekta Zajedno za mame

U četvrtak 17.09.2015.g. u prostorijama udruge “HERA”  održan je mentorski sastanak  partnerskih organizacija u sklopu projekta “Zajedno za mame”.

Cilj mentorskog sastanka je osnaživanje i jačanje kapaciteta Udruge “Hera“  i CZSS Križevci u radu sa maloljetnim i mladim majkama te  izrade protokola o postupanju u slučaju maloljetničkih trudnoća.

U prvom dijelu sastanka prorađivale smo situacije iz prakse u radu sa maloljetnim i mladim majkama,  razmjenjivale  iskustava o suradnji sa Centrima za socijalnu skrb te radionicama sa maloljetnim i mladim majkama. U drugom dijelu opisivale smo usluge, identifikaciju korisnica, orijentaciju te grupni rad u cilju izrade protokola o postupanju.

Projekt Zajedno za mame provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom “HERA“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti primjenom modela „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“, s ciljem osnaživanja organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i
mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te umrežavanja organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije.