Održan Mentorski sastanak u sklopu projekta “Zajedno za mame”

16.10. u petak u Centru za socijalnu skrb Križevci održan je mentorski sastanak u sklopu projekta Zajedno za mame. Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e partnerskih organizacija na projektu Udruge roditelja Korak po korak, Udruženja djeca prva, Centra za socijalnu skrb Križevci i udruge “HERA”.

Cilj sastanka je bio izrada Protokola o postupanju u pružanju socijalnih usluga maloljetnim trudnicama,  mladim i maloljetnim majkama u riziku od socijalne isključenosti. Drugi dio sastanka bio je posvečen dogovoru oko okruglog stola i dionicima okruglog stola.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt “Zajedno za mame” je usmjeren na umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti primjenom modela „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“, s ciljem osnaživanja organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te umrežavanja organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.