Udruga HERA

Vijesti

Povodom Međunarodnog dana žena u Križevcima je u subotu, 05. ožujka održana panel rasprava „Uloga žene u 21. stoljeću“ u kojoj su sudjelovale Sandra Kantar (VGUK), Melita Miščević (Udruga Agata Križevci), Sanja Batinjan (Udruga “HERA“ Križevci), samostalna poduzetnica Kristina Kovačić uz moderatoricu Željku Šunjić.

Tijekom panela Sanja Batinjan govorila je o temi usklađivanja poslovnog i privatnog sa svrhom dostignuča ravnopravnosti. Socijalni položaj žena i različite uloge muškaraca i žena u obitelji  obilježene su posebnošću hrvatskog društva koje je, premda integrirano u politički i ekonomski okvir EU, suočeno s globalnim ekonomskim rizicima. Jedna od najvećih prepreka većoj zaposlenosti žena i napredovanju u karijeri je potreba usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza što rezultira i nedostižnosti potpune ravnopravnosti u poslovnom, društvenom i političkom smislu.

Tijekom panela predstavljen je projekt “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene’  koji se provodi  u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.