Udruga HERA

Vijesti

Na današnji dan, 22. veljače, obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Tim povodom udruga “HERA“ Križevci organizirala je javnu akciju u Križevcima na Nemčićevom trgu.

Javna akcija u skladu je s Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj i Direktivom 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, prema kojima nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. To podrazumijeva provedbu javnih kampanja i drugih oblika senzibilizacije građana u suradnji s odgovarajućim organizacijama civilnog društva i ostalim nadležnim državnim tijelima.

Cilj javne akcije je upoznavanje građanki i građana o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji te upoznavanje o pravima. Tijekom javne akcije građanke i građani su dobili informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su podijeljeni letci i edukativni materijali.

Javna akcija je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.