Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA” Križevci od srijede 28.03.2018.g pruža direktnu podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja kroz Info pult na Općinskom sudu u Koprivnici

Sudjelovanje u sudskom postupku za žrtve i svjedoke može biti stresno i nelagodno iskustvo, a za pojedine žrtve teških kaznenih djela kazneni postupak može predstavljati i sekundarnu viktimizaciju.

Žrtve, oštečenici/e te svjedoci/kinje moći će dobiti direktnom podrškom na Info pultu praktične informacije i emocionalnu potporu kojom se nastoji smanjiti, strah, stres i nelagoda koju žrtve osječaju.

Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela provodi se u sklopu trogodišnjeg programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” koji je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa, a provodi ga Ženska soba sa 10 partnerskih organizacija. “HERA” Križevci je partnerska organizacija na projektu za područje Koprivničko – križevačke županije.

– Ovim projektom osiguravamo emocionalnu podršku, informacije o pravima, praktične informacije, direktnu podršku kroz Info pult te pratnju na sud kao osobe od povjerenja žrtvama i svjedocima i članovima njihovih obitelji.

Žrtve i svjedoci kaznenih djela mogu nas kontaktirati na broj 271 335 ili na broj SOS telefona na 711 077 te zatražiti potrebne informacije. Isto tako mogu nam se javiti i osobe prema kojima je počinjeno neko od kaznenih djela, ali koje nikome nisu prijavile ono što su doživjele.

Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela bitna je zato što je to temeljna funkcija prethodnog i kaznenog postupka, time se povećava spremnost žrtve za prijavljivanjem kaznenog djela, a sudjelovanje žrtve u postupku je ključan element za donošenje pravomoćne sudske odluke.

Pružanjem stručne psihosocijalne, pravne i savjetodavne pomoći žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji kroz razgovor ili direktnu podršku na sudu nastojimo smanjiti nelagodu, strah i stres, osigurati povjerenje u pravosudni sustav te osigurati učinkovitije ostvarivanje zakonskih prava žrtava kaznenih djela.